Categorías
Onosolar

Recollida de Sinaturas do Persoal do Consorcio.

Os e as abaixo asinantes, traballadores e traballadoras do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, diante da situación actual de negativa a negociar un convenio para todas as traballadores e traballadores, a falta de garantías do mantemento dos postos de traballo e o inicio das privatizacións dos centros de nova apertura , esiximos:

1. Que se inicie un proceso negociador para aplicar a todo o persoal do Consorcio o Convenio único de persoal laboral da Xunta de Galicia como primeira medida.

2. Que todos os centros de nova apertura sexan de xestión pública e por tanto dependan directamente da Administración, incluídos os centros para os que xa se convocou a licitación da xestión privada.

3. Que se manteña o carácter público de todos os centros da rede así como o mantemento de todos os postos de traballo existentes a día de hoxe e se garanta a estabilidade de todas as traballadoras e traballadores.

Fotografías das Concentracións nas Galescolas

23 respostas en “”

where to get payday loans…

Your acid analyze ratio is sometimes referred to as rapid ratio or maybe the liquid proportion but the theory behind their own calculation along with interpretation is generally the identical…

online instant approval payday loans…

Same�day�payday�loans�for�bad�credit�are�really�the�great�financial�hand�for�people�suffering�from�poor�credit�ratings…

best poker sites…

This will ne’er but allowed the right fields to deal some ads and other sponsorship chances, including $3.25 million from Full Tilt Poker, according to filings….

smart live casino…

hustler Ladies and gentlemen that for Essentially the near generous bonus measure I can develop from the casino with my own initial incur and that i buy myself that payoff….

mobile slots…

and then we make up that this phantasmagorical escape and exhibit number one-class service for customers with more globose make….

Comentarios pechados.