Categorías
Onosolar

Recollida de Sinaturas do Persoal do Consorcio.

Os e as abaixo asinantes, traballadores e traballadoras do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, diante da situación actual de negativa a negociar un convenio para todas as traballadores e traballadores, a falta de garantías do mantemento dos postos de traballo e o inicio das privatizacións dos centros de nova apertura , esiximos:

1. Que se inicie un proceso negociador para aplicar a todo o persoal do Consorcio o Convenio único de persoal laboral da Xunta de Galicia como primeira medida.

2. Que todos os centros de nova apertura sexan de xestión pública e por tanto dependan directamente da Administración, incluídos os centros para os que xa se convocou a licitación da xestión privada.

3. Que se manteña o carácter público de todos os centros da rede así como o mantemento de todos os postos de traballo existentes a día de hoxe e se garanta a estabilidade de todas as traballadoras e traballadores.

Fotografías das Concentracións nas Galescolas