Educación Física

A Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional pretende, basicamente, unir esforzos para favorecer o desenvolvemento e a práctica dos xogos e deportes tradicionais e populares galegos

Xogos Populares

Avaliación da E.F. A avaliación da E.F. en primaria.

AECCD Asociación Española de Ciencias del deporte. Agora Inclúe toda a revista Motricidad

AGADEF Asociación Galega de Docentes de Educación Física

Area MEF O sitio do mestre de educación física na educación primaria

Blog de Educación Física de Alex (mestre de EF de Alexandre.) Este blogue de Educación Física xorde da idea de medrar, mellorar e compartir, xa que se todos aportamos o noso grao de area, por moi miúdo que sexa, estaremos cultivando e dignificando a pasión de cada vez máis persoas, e que tamén é a miña profesión, a Educación Física e o Deporte.

E.F. (Aiona) Esta páxina pretende ser unha ferramenta para aquelas persoas que se dedican á ensinanza da Educación Física. Nela poderedes encontrar xogos para nenos e nenas de Educación Primaria

E.F. (Norberto) Páxina persoal de Norberto, E.F. e algo máis.

E. F. (A. Mesa) Aquí poderás encontrar diversos materiais didácticos referentes á Educación Física

E. F. (Fernando Posada) Se eres docente en E.F. encontrarás información sobre distintos aspectos da mesma.

E.F. (J. Sanz) Programacións, xogos, tratamento da diversidade… En catalán pero pronto en castelán.

E.F. (Enric Mª Sebastiani) Web de Educación Física con numerosos enlaces e documentos

E.F. (Santiago Querol) Páxina persoal na que destacan os exames de coñecementos e a sección de orientación.

Psicomotricidade Esta páxina pretende ofrecer e recoller información sobre Psicomotricidade. Será, pois, de especial interese para os que queiran saber qué é a Psicomotricidade e qué sucede en torno á Psicomotricidade en España e Iberoamérica.

Profesores/as de EF Unha páxina persoal pero Xenial

SportsCiences Páxina Buscador onde poderemos atopar novas sobre EF, medicina deportiva, deporte adaptado… Tamén ten unha axenda de eventos, documentos…

Salud, Educación y Deporte

Educacion fisica en Galicia Rural

Xogando na Escola

EF deportes.com

Revista Áskesis

E + F

EFD-RED. Educación Física y Deporte en la Red

INEF Coruña

Sports-media

Equipo de investigación, Creatividad y Motricidad

Material Deportivo

A-Alvarez Adrada Dalter Movisport