Categorías
Onosolar

Forza, dignidade e compromiso.

Vota CIG

Eleccións Sindicais no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
A CIG preséntase a estas eleccións sindicais, facendo un balance positivodo traballo sindical realizado ao longo destes catro anos.