Categorías
Onosolar

Sermos Galiza

A redacción para un novo proxecto.

Unha redacción composta por cinco xornalistas, xunto cunha rede de persoas colaboradoras, son as responsábeis de botar a andar Sermos Galiza. Cun perfíl variado e con intereses profesionais en distintos ámbitos comunicativos, os cinco nomes compoñen o cadro de persoal inicial do novo xornal dixital e do semanario que nacerán en breve.

Co fin de artellar a redacción asumindo responsabilidades nas diversas áreas, os perfís profesionais escollidos responden tamén ás necesidades das distintas áreas comunicativas. Deste modo, Xesús Manuel Piñeiro, ocuparase dan sección de economía á que Sermos quere darlle o relevo que merece no momento de crise e desfeita do mundo laboral que vivimos. A súa experiencia en distintas cabeceiras de carácter diario dentro do ámbito da información económica avalan a súa traxectoria.

En distintos proxectos xornalísticos participou tamén Rodri Suárez, responsábel en Sermos da coordinación da área política, unha sección que se abre aos distintos aspectos sociais, organizativos e institucionais do acontecer galego.

Do mundo das organizacións non gubernamentais e o cooperativismo, con formación en temas de xénero e conciencia feminista, Beti Vázquez porase á fronte da área social do xornal.

Especial relevo daralle o novo xornal ao mundo da cultura. Propostas, iniciativas, protagonistas e análise da política institucional merecerán atención tanto no xornal dixital como no semanario. Como un novo elo na tradición do xornalismo galeguista e nacionalista, a cultura terá en Sermos un voceiro que pretende estar ao día, difundir, promover e ser un referente para un sector para quen a comunicación é un dos seus principais eixos. Carme Vidal e Antón Fernández Escuredo serán os xornalistas que se encargarán de abordar a información cultural en Sermos e porán ao tempo a atención noutras seccións novas que definen o perfil do medio informativo como será a preocupación pola recuperación da nosa memoria histórica.

A producción cultural dedicada ás crianzas terá tamén un espazo de privilexio en Sermos Galiza, en resposta á preocupación pola inmersión en galego nas idades primeiras. Música, teatro, libros, obradoiros e demais programacións ocuparán unha sección singular no panorama informativo galego.